Alternatif Eğitimde Yaratıcı Dansın Kullanımı

KATILIMCI KONTENJANI: 12

Yöneten:

Lerna Babikyan

Lerna Babikyan

Lerna Babikyan

Dansçı-Pedagog

Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Pedagojik Formasyon Sertifikası ile mezuniyeti sonrasında Yıldız Teknik Üniversitesi Modern Dans bölümüne girmiş ve buradan 2005 yılında birincilik derecesi ile mezun olmuştur. 2003 yılından bugüne dek pek çok yerel, ulusal, uluslararası çağdaş dans festivalinde dansçı ve koreograf olarak yer almanın yanında 1997 yılından başladığı dans eğitmenliği kariyerini pek çok özel ve devlet okulu, özel kurum ve dernekte sayısız çocuk ve yetişkinle çalışarak devem ettirmektedir. 2015 yılında başlattığı Yaratıcı Dans Eğitmen Eğitimi Atölyesinin kurucu ve temel yürütücüsü olarak dans ve öğrenme arasındaki ilişikiyi farklı branşlardan öğretmenler ve ilgili katılımcılara uygulamalı olarak aktarmakta, ülkemizde dans pedagojisi alanının sanat ve pedagojinin temel etik prensipleri doğrultusunda anlaşılması için çalışmaktadır. Eğitmen ve dans sanatçısı kimliği ile ders, atölye ve performanslarını İstanbul ve Berlin başta olmak üzere yeryüzünde farklı ülke ve şehirlerde gerçekleştirmeye devam etmektedir.

Yaratıcı dans ile öğrenme öğrencinin eğitim sürecinin aktif katılımcısı olduğu ve bilgiyi beden, mekan, zaman, efor denkleminde deneyimlediği, dans sanatının eğitim ile kesiştiği bir pedagojidir. İşlenen kavrama dair egzersizler vererek, sorular sorarak ilerleyen atölye katılımcıları harekete geçirirken onları zihinsel, bedensel ve sezgisel bir araştırma ve keşif sürecine yönlendirir. Doğru, yanlış, güzel , çirkin gibi yargıların olmadığı yaratıcı dans çalışmasında her bir katılımcı kendi özgün dans ifadesini açığa çıkarırken hareket repertuvarını geliştirme şansına sahip olur. Gündelik hareketlerin performans kaygısı olmadan dışına çıkan katılımcının zihnine tazelik, bedenine sağlık, ruhuna neşe ve özgüven gelir. Kimsenin kimseye benzemediği ve benzemek zorunda olmadığı gerçeğinin görsel olarak da en açık şekilde anlaşılacağı çalışma demokratik eğitimin prensipleri doğrultusunda ritim, müzik, çeşitli malzemeler eşliğinde uygulanmaktadır.

Çalışma ile ilgili temel ısınma egzersizleri ve doğaçlama çalışmaları yapıldıktan sonra müfredattan bir konu örnek bir uygulama  olarak katılımcılar ile birlikte yapılacaktır

Atölyeye 5 yaş ve üstü çocukların da velileri eşliğinde katılmaları mümkündür.

KATILIMCI PROFİLİ

Okul Öncesi Öğretmenleri, Sınıf Öğretmenleri, Müzik-Resim-Beden-Yoga Öğretmenleri, Branş Öğretmenleri, okul müdürleri ve dans etmeye istekli olan herkes

KATILIMCIYA NOTLAR

Çalışma sırasında rahat giysi ve dışarıda kullanılmamış yumuşak ayakkabı (dans patiği, çok kalın çorap vb.) gereklidir!
Galoş kullanılmıyor.

ÖN KAYIT BAŞVURU FORMU

* Lütfen başvurudan önce atölye açıklamalarını dikkatlice okuyunuz.

** Çocukların katılımcı olabileceği atölyeler şunlardır:
Çocuklar İçin Terapötik Sanat: 7-12 Yaş çocuklar
Waldorf Pedagojisinde Masa Tiyatrosu: 3-6 yaş arası çocuklar ve ebeveynleri ile birlikte
T-İstasyonu: 6 Yaş üzeri çocuklar ebeveynleri ile birlikte
Çocuk Eğitim Masal Üçgeni: 8-10 Yaş arası çocuklar katılabilir.