Alternatif Eğitimde Yaratıcı Dramanın Kullanımı

KATILIMCI KONTENJANI: 20

Yöneten:

Mete Akoğuz

Mete Akoğuz

Mete Akoğuz

1960 yılında doğan Akoğuz, Öğrenim hayatını Ankara’da sürdürmüş ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinden mezun olmuştur. Rehber Öğretmenliğe Hakkari’de başlamış, Malatya rehberlik Araştırma Merkezindeki görevinin ardından Ankara’da çeşitli okullarda çalışmıştır. Daha sonra İstanbul’a yerleşmiş bir süre TED İstanbul Koleji ve MEF okullarında yöneticilik yapmıştır. Rehber öğretmenken emekli olmuştur.

Mete Akoğuz, çalışma hayatı içinde fotoğraf alanında yurt içi ve yurt dışı sergiler açmış, birçok ödül kazanmıştır. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinde 2 ayrı yüksek lisans yapmıştır. “Fotoğraf ve Sanat Eğitimi” ve “İletişim becerileri ve Yaratıcı Drama” konularında yüksek lisans tezlerini hazırlamıştır. İş hayatı sürecinde yurtiçi ve yurt dışında gerçekleştirilen eğitimlerde katılımcı olarak da yer alan Akoğuz, Çağdaş Drama Derneği İstanbul Şubesinin kuruluşunda bulunmuş ve 1996 – 2004 yılları arasında başkanlığını yapmıştır. Bu süreçte yaratıcı drama konusunda yoğunlaşarak birçok eğitici yetiştirmiş ve İstanbul’da yaratıcı dramanın temellerini atmıştır. 2012 yılından beri Ayla Algan’ın sanat yönetmenliğinde İstanbul Drama sanat Akademisi MEB onaylı Yaratıcı Drama Eğitmenliği programını yürütmektedir. Final Kültür tarafından Yaratıcı Drama Etkinlikleri kitabı (2011- 4. Baskı 2016) yayınlanmıştır.

Yaratıcı drama; Bireylerin doğaçlama, rol oynama vb. tiyatro tekniklerinden yararlanarak bir grup çalışması içinde bir yaşantıyı, bir olayı, bir düşünceyi, bir eğitim ünitesini kimi zaman da soyut bir kavramı eski bilişsel örüntülerin yeniden düzenlenmesi yoluyla deneyim, gözlem ve yaşantıların gözden geçirildiği ‘oyunsu’ süreçlerde anlamlandırılması, canlandırmasıdır.

Yaparak yaşayarak öğrenmeye en yakın bir öğretim yöntemi olan yaratıcı drama bütün duyuların kullanılmasını sağlar.

Atölye sürecinde de alternatif bir öğretim yöntemi olarak dramanın kullanımına ilişkin örnek uygulamalar yapılacaktır.

KATILIMCI PROFİLİ

Her branştan öğretmenler

KATILIMCIYA NOTLAR

Çalışma sırasında rahat edilecek bir pantolon veya eşofman olması yararlı olacaktır.

ÖN KAYIT BAŞVURU FORMU

* Lütfen başvurudan önce atölye açıklamalarını dikkatlice okuyunuz.

** Çocukların katılımcı olabileceği atölyeler şunlardır:
Çocuklar İçin Terapötik Sanat: 7-12 Yaş çocuklar
Waldorf Pedagojisinde Masa Tiyatrosu: 3-6 yaş arası çocuklar ve ebeveynleri ile birlikte
T-İstasyonu: 6 Yaş üzeri çocuklar ebeveynleri ile birlikte
Çocuk Eğitim Masal Üçgeni: 8-10 Yaş arası çocuklar katılabilir.