Akif Pamuk

1983 yılında Kütahya’da doğdu. İlk ve Ortaöğrenimini Kütahya’da tamamladı. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Tarih Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 2007 yılında “Vatandaş Yetiştirme Aracı Olarak Tarih Öğretimi: Trabzon-Tunceli Örneği” başlıklı teziyle aynı üniversitede uzman unvanını aldı. 2013 yılında “Bireysel ve Kolektif Kimliklerin İnşasında Tarih Algısının Rolü” başlıklı teziyle doktor oldu.

Farklı kimliklerle etkileşimin önemli olduğunu ve yatay toplumu oluşturmak için somut örneklerin üretilmesi gerektiği fikirlerinden hareketle sivil toplum alanında ekoloji hareketiyle ve felsefeyle aktif olarak ilgilenen Akif Pamuk, 2004 yılından itibaren Us Atölyesi Felsefe Grubu üyesi, 2009 yılından itibaren Yeryüzü Derneği kurucusu ve gönüllüsüdür.

Yayına hazırladığı Yüzüncü Yılında II. Meşrutiyet kitabı, Savaşın ve Göçün Çocukları: Geçmişin Sesinden Arnavutköy isimli sözlü tarih çalışması, Kimlik ve Tarih ve Çevre ve İnsan Hakları Saha Araştırması Rehberi isimli kitapları bulunmaktadır. Akif Pamuk halen Marmara Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.