Aydın Afacan

Şair ve yazar.

1964, Bingöl doğumlu. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü’nü bitirdi. Ankara Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar Eğitimi dalında yüksek lisans ve doktora yaptı. Çeşitli dergi ve gazetelerde, şiirleri; sanat, eğitim, toplum ve kültür üzerine yazı ve söyleşileri; şiir, resim ve roman incelemeleri yayımlandı. Eğitim, sanat ve mitoloji konusunda çeşitli üniversite ve sanat kurumlarında seminer ve konferanslar verdi. ‘Çocuk ve Okuma Kültürü Sempozyumu’ başta olmak üzere, ulusal ve uluslararası düzeyde bazı sempozyum ve toplantıların gerçekleştirilmesine katkıda bulundu; editörlük yaptı. 1996’da aynı yıl yayımlanan Itır ve Güneş adlı eserine Yunus Nadi Şiir Ödülü verildi. Kül Öykü Gazetesinde ‘Foto-Grafi’ başlığıyla fotoğraf üzerine denemeler; Sincan İstasyonu dergisinde de ‘Bulut Defteri’ başlığıyla edebiyattan antropolojiye, mitolojiden sanat tarihine uzanan eleştirel denemeler yazdı. 2006-2012 yılları arasında Türkiye Yazarlar Sendikası Ankara temsilciliği yapan Aydın Afacan’ın Itır ve Güneş (1996), Yan Yana Yedi Kırmızı (2001), Rengîn ve Hayâl (2006), Binbir Deniz (2012), Âteşîn Beyaz (2015) adlı şiir kitapları; Şiir ve MitologyaCumhuriyet Dönemi Şiirinde Yunan ve Latin Mitologyası (2003) adlı inceleme kitabı ve Bulut Defteri (2017) başlıklı eleştirel denemeler kitabı bulunmaktadır.