Doç. Dr. Emine Uçar İlbuğa

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinden mezun oldu. Emine Uçar İlbuğa, Yüksek Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Ana Bilim Dalında “Türk Sinemasında Sansür” konulu tezi, doktora eğitimini ise Hamburg Üniversitesi’nde Medya Pedagojisi alanında “Almanya’da Türk Kökenli Çocukların Televizyon Alışkanlıkları”  adlı tezi ile tamamladı. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Akademik çalışmalarını ağırlıklı olarak Sinema, Toplumsal Değişme ve Göç, Medya Pedagojisi ve Kültürlerarası İletişim alanlarında yürütmektedir.