Efruze Esra Alptekin

1993 Üsküdar’da doğdu. 2014 yılında İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe bölümünden mezun oldu. İçinde bulunduğu huzursuzluk ve toplum çatışmasından yola çıkarak alternatif toplum kurgusu üzerinde düşünmeye başladı. Bu düşünme onu eleştirel pedagojiye getirdi. Tüm arayışların sonucu değil, bu arayış sürecinin uygulama alanı olarak OÇA Dayanışma Ağını kurdu. 2015’ten beri gönüllü emekçilerden oluşan OÇA ile alternatif eğitimden ve eleştiriden yola çıkarak kurguladıkları oyun, drama, masal, sanat atölyeleriyle “Farklı ama Birlikte”söyleminin hayata geçiş yollarını arıyorlar. OÇA’da aktif olarak çalışmalar yapmaya devam etmekle birlikte bir yandan Çağdaş Drama Derneğinde “Yaratıcı Drama Yöntemi ile Çocuk Edebiyatında Öteki” projesini ve “Oyun felsefesi” alanında yazdığı yüksek lisans tezini tamamlamaya çalışıyor. Özel kurumlarda kurguladığı drama ve masal atölyelerini uygulamaya ve çocuk edebiyatı alanında inceleme yazıları yazmaya devam ediyor.