İlknur Kavlak

Grafik tasarım alanında çalışmalar yürüten Kavlak, bugüne kadar çok sayıda kitap kapağına da imza atmıştır.

Kavlak, uzun yıllar süreli yayınlarda haber ve analizleri ile yer almış, 2013 yılında Pangea Kültür’de “Medya Dersliği”nin kuruculuğunu yapmış, medya ve mecraların alternatif kullanımları üzerine projelerde yer almıştır.
Alternatif medya tartışmalarına dair mevcut olanın yerine ikame olacak bir medyanın, mevcut olan ile mücadeleyi tariflemeye yeterli olup olmayacağını, ana akım medya ile rekabet etmek değil,
onun yarattığı karanlıkla da hesaplaşmanın öneminin altını çizerek “Ezilenler için tek alternatif kendi medya kanallarını geliştirmektir”
fikriyle direnisteyiz.org sitesinin kuruluşunda yer almıştır.

Yazılarının yanı sıra editörlük ve haber analizleri ile de üretimlerine devam eden Kavlak,
organize ettiği bir çok atölye ve eğitim çalışması ile internet ve sosyal medyada habercilik üzerine
tartışmaların üretim süreci ile bütünleşmesine çaba göstermektedir.