Mete Akoğuz

1960 yılında doğan Akoğuz, Öğrenim hayatını Ankara’da sürdürmüş ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinden mezun olmuştur. Rehber Öğretmenliğe Hakkari’de başlamış, Malatya rehberlik Araştırma Merkezindeki görevinin ardından Ankara’da çeşitli okullarda çalışmıştır. Daha sonra İstanbul’a yerleşmiş bir süre TED İstanbul Koleji ve MEF okullarında yöneticilik yapmıştır. Rehber öğretmenken emekli olmuştur.

Mete Akoğuz, çalışma hayatı içinde fotoğraf alanında yurt içi ve yurt dışı sergiler açmış, birçok ödül kazanmıştır. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinde 2 ayrı yüksek lisans yapmıştır. “Fotoğraf ve Sanat Eğitimi” ve “İletişim becerileri ve Yaratıcı Drama” konularında yüksek lisans tezlerini hazırlamıştır. İş hayatı sürecinde yurtiçi ve yurt dışında gerçekleştirilen eğitimlerde katılımcı olarak da yer alan Akoğuz, Çağdaş Drama Derneği İstanbul Şubesinin kuruluşunda bulunmuş ve 1996 – 2004 yılları arasında başkanlığını yapmıştır. Bu süreçte yaratıcı drama konusunda yoğunlaşarak birçok eğitici yetiştirmiş ve İstanbul’da yaratıcı dramanın temellerini atmıştır. 2012 yılından beri Ayla Algan’ın sanat yönetmenliğinde İstanbul Drama sanat Akademisi MEB onaylı Yaratıcı Drama Eğitmenliği programını yürütmektedir. Final Kültür tarafından Yaratıcı Drama Etkinlikleri kitabı (2011- 4. Baskı 2016) yayınlanmıştır.