Prof. Dr. Adnan Gümüş

Ziraat Teknisyeni, Sosyolog, Eğitimci. Düzce doğumlu olup ilkokulu (1975) ve ortaokulu (1978) Düzce’de, liseyi Bursa Tarım Meslek Lisesinde (1982), sosyoloji lisansını A.Ü. DTCF’de (1986), yüksek lisansını Çukurova Üniversitesinde (1989), doktorasını Viyana Üniversitesinde (1995) tamamlamış, 1999’da doçent olmuş, 2005’te profesörlüğe atanmıştır. Kısa bir sure Sivas-Gürün’de Felsefe Grubu Öğretmenliği yapmış olup 1987’den beri Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Felsefe Grubu Eğitimi Anabilim Dalında çalışmaktadır.
Çalışma arkadaşlarıyla birlikte “Din Milliyetçilik ve Otoriteryenizm” (1999), “Sıkıştırılmış Okullar” (2004), “İnşaat Mühendisleri” (2008), “Üniversitelerde Bologna Süreci Ne Getiriyor?” (2011) gibi biri Rusça 8 kitabı; Almancadan 2 çeviri kitabı; dokuzu Almanca, biri İngilizce 80’den fazla kitap bölümü, makale veya bildirisi; kırsal yapı, çevre sorunları, göç, sığınma ve bütünleşme süreçleri, ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite üzerine çeşitli rapor ve Türkiye taramaları bulunmaktadır.

ÖES-Öğretim Elemanları Adana Şubesi ve Adana Sokak Çocukları Derneği kurucu üyeliğinde bulunmuştur. Biri yerel biri ulusal televizyon olmak üzere 7 yıl değerlendirme programları da yapmış olup 2012 yılından bu yana ulusal düzeyde bir gazetede haftalık köşe yazmaktadır.