Prof. Dr. Ali Baykal

Ali Baykal 1945 yılında Konya’da doğdu; 1964’te Haydarpaşa Lisesinden mezun oldu. 1970’de Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi’nden Fizik Lisans ve öğretmenlik sertifikası; Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bölümü’nden 1973’te “Bilim Uzmanlığı” ve 1980 yılında da “Doktora” dereceleri aldı. TED Ankara Koleji’nde 5 ay Matematik Öğretmeni, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bölümünde üç yıl asistan olarak çalıştı. 1974’te Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bölümü’nün kuruluşunda görev aldı. 1982-1998 yılları arasında Fen Bilimleri Eğitimi Bölümünde bölüm başkanı olarak görevlendirildi. İki kez üniversite senatosuna seçildi. Program Geliştirme, Özel Öğretim Yöntemleri, Ölçme ve Değerlendirme, Araştırma Yöntemleri, Vardamlı İstatistik, Bilgisayar Destekli Eğitim dersleri verdi. Eğitim Fakültelerindeki il Bilgisayar Laboratuvarını kurdu. Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları derslerinin Türkiye’deki ilk örneklerini oluşturdu ve yürüttü. 1998’de de Bilgisayar Öğretmenliği ve Eğitim Teknolojisi Bölümünün kurulmasına öncülük yaptı. 1998 yılında emekli olarak 2002’ye kadar Terakki Vakfı Okulları Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. Bu süre içinde de Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Mimar Sinan Üniversitesi’nde ders vermeye devam etti. 2002 yılı sonunda Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi’ne döndü ve 2005 yılında Fakülte Dekanlığına seçildi. 2006-2010 yılları arasında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu’nda yer aldı. Ali Baykal araştırma ve makalelerinin çoğunu ulusal dergilerde ve kitaplarda yayınladı. Uluslararası kongrelerde onlarca bildiri sundu. 150’den fazla “genel yetenek” ve “genel kültür” testi ile bir kişilik testi özel kuruluşların personel seçimlerinde kullanıldı. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi editörlüğü yaptı. 2 Mayıs 2013’ten bu yana Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesinde öğretim üyesidir. Araştırma ve ilgi alanı “eğitsel tasarım ve değerlendirme” başlığıyla özetlenebilir. Yakınsak ve ıraksak yetilerin eğitim yoluyla geliştirilmesi, ölçülmesi başlıca ilgi ve çalışma konularıdır. Eğitim tasarımlarında sistem yaklaşımına kavramsal bir çerçeve getirmiştir. Meslek düsturu özgür eğitim ve adaletli değerlendirmedir.