Prof. Dr. Paul Mecheril

Eğitimini Psikoloji, Eğitim ve Felsefe alanlarında tamamladıktan sonra, Münster, Bielefeld ve İnnsbruck kentlerinde Psikoloji ve Eğitim Bilimleri bölümlerinde Göç ve Eğitim, Kültürlerarası Öğrenme ve Toplumsal Değişme alanlarında uzun yıllar çalıştı. 2011 yılından beri Oldenburg Carl von Ossietzky Üniversitesi Pedagoji Enstitüsü’nde Göç ve Eğitim bölümünde Prof. Dr. olarak görev yapmakta ve Oldenburg Göç, Eğitim ve Kültürel Çalışmalar Merkezi Direktörlüğünü yürütmektedir. Prof. Dr. Paul Mecheril’in ırkçılık ve ‘çoklu aidiyet” üzerine yürüttüğü akademik çalışmaları Almanya’da modern göçmen eğitimini şekillendirmiştir. Özellikle ‘Göçmen Eğitimine Giriş (Einführung in die Migrationspädagogik) kitabı Alman göçmen eğitimi alanında öncü ve temel bir eser olarak önem taşımaktadır.