Yasin Sancak

2003 yılında İstanbul’da bilişim teknolojileri öğretmenliğine başladı ve aynı yıl Summerhill okulu ile tanıştı. 2005 yılında İstanbul’da gerçekleşen 1. Alternatif Eğitim Sempozyumu sonrasında bu alanda çalışmalar yapan ve Alternatif Eğitim Derneği’ni kuran ekibin içinde bulundu.

2007 yılında İzmir’de yerleşti ve 2012 yılından bu yana İzmir’de başlayan BBOM hareketinde aktif olarak görev almakta.