2. ULUSLARARASI ALTERNATİF EĞİTİM SEMPOZYUMU
ATÖLYELERİ

25-26 Mayıs 2019  tarihlerinde Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenecek 2. Uluslararası Alternatif Eğitim Sempozyumu, panellerin, konferansların yanı sıra sizi birbirinden farklı ve verimli atölyelerle alternatif eğitimin pratik uygulamalarına katılmaya davet ediyor.

Etkinliklerden haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

Katılımcı Profili: Eğitimciler

Eğitimciler, dışavurumcu sanatlar yoluyla kendi kaynaklarını keşfetme yolculuğuna çıkacaklar. Üzerinde çalıştıkları bir konuda dahi, kaynak ve yetkinlikleriyle yepyeni açılımlar yapabileceklerini keşfetmelerinde eğitimcilere ilham kaynağı olması hedeflenmektedir.

Katılımcı Profili: İlkokul eğitmenleri

Yetişkinlerin kaygılarından dolayı, çocukların geç yaşta aletlerle tanışmaları derdinden yola çıkan atölye liderleri, çocuklarla kullandıkları çeşitli aletler ile ilgili farkındalık yaratmak istemiştir. Bu farkındalık üzerine, alet kullanımını pratik etmede işe yarayacak bazı yönergelerin katılımcılar ile birlikte oluşturulması hedeflenmektedir.

Katılımcı Profili: Ortaokul ve Lise eğitmenleri

Atölye katılımcılarının eğitim sistemindeki baskıcı ve rekabetçi ortamdan uzaklaşarak, hayal güçlerini ve fikirlerini özgürce ifade etmeleri ve bunları kelimelerin gücünü kullanarak yazıya dökmeleri amaçlanmıştır. Katılımcıları; yazının, hikayelerin ve şiirlerin büyülü dünyası ile tanıştırmak ve hayatlarında her daim onları yanlarında taşımaları arzu edilmektedir.

Katılımcı Profili: Eğitimciler

Katılımcı öğretmenleri; sormak edimini güçlendirici, düşünme ve muhakeme yeteneğini geliştirip derinleştirici etkileri olan “Çocuklar İçin Felsefe” metodolojisinin kuramsal ve uygulama temelleriyle tanıştırmak hedeflenmektedir.

Katılımcı Profili: Eğitmenler

Matematik gerçekten zor mu? Sanat çok mu kolay? Farklı iki branşın ortak noktaları hiç yok mu? Farklı iki branş arasındaki bağlantıyı yapılandırarak, zor ve kolay kavramlarının zaman içerisinde nasıl değiştiği, başka bir pencereden nasıl bakılabileceği ve tüm bunların öğrenme üzerindeki etkisi sorgulanacaktır.

Katılımcı Profili:9+ yaş eğitim veren tüm eğitimciler

İngiltere’de yapılan araştırmada, günümüzde öğrencilerin bir gün içerisinde hapishanedeki mahkumlardan daha az açık havaya çıktığı saptanmıştır. Öğrencilerin daha çok doğada olması, doğayı tanınması, sevmesi ve koruması için kuş gözlem hobisine yönelmek isteyen öğretmenlerin sayısı İstanbul’da her geçen gün artmaktadır. Atölyede kuş gözlem atölyelerini kendi okullarında, ornitolog vb. uzman yardımı olmadan düzenlemelerini sağlamak amaçlanmıştır.

Katılımcı Profili: Ortaokul eğitmenleri

Türkçenin okuma, yazma, dinleme ve konuşma olmak üzere dört alanından yola çıkarak, bu dört beceri süreç odaklı olarak ele alınacak ve Behiç Ak’ın “Bulutlara Şiir Yazan Çocuk” kitabı üzerinden yaratıcı drama ve yaratıcı yazma yöntemi uygulanacaktır.

Katılımcı Profili: Eğitmenler

Okulun fiziksel ortamı öğretmen için kolaylaştırıcı ve ilham verici olabilir. Mekan kurgusu başat bir eğitim aracı olup, öğrencileri çok yönlü bireyler olmaya, sosyalleşmeye, katılımcılığa, merak duymaya ve işbirliğine teşvik edebilir. Atölyede birlikte bir “okul tasarlanarak” mevcut okul ortamları iyileştirmek üzere tartışmaya açılacaktır.

Katılımcı Profili: Eğitmenler ve diğer

Yaratıcı drama ile öğretim; konuların bir grup çalışması içinde, doğaçlama, rol oynama vb. tekniklerle öğrenilip, ürün oluşturulmasıdır.
Günümüzde eğitimler çoğunlukla ezbere dayalı olarak gerçekleşmektedir. Atölyede; yaratıcı drama ile konuların, yaparak yaşayarak öğrenilmesinin yolları gösterilecek, bütün duyu organlarının nasıl kullanıldığına tanıklık edilmesi sağlanıp, kalıcı öğrenmenin nasıl gerçekleştiği fark ettirilecektir.

Katılımcı Profili: Tüm eğitmenler

“Yaratıcı düşünme nedir?”, “Yaratıcılık doğuştan mı gelir yoksa yaratıcılığımızı geliştirebilir miyiz? “, Peki ya anlık yaratıcı düşünme nedir? “ bu soruların ve daha fazlasının yanıtı bu atölyede sizleri bekliyor olacak.

Yaratıcılığınızı özgür bırakmaya hazır mısınız?

Katılımcı Profili: Eğitmenler

Okulun fiziksel ortamı öğretmen için kolaylaştırıcı ve ilham verici olabilir. Mekan kurgusu başat bir eğitim aracı olup, öğrencileri çok yönlü bireyler olmaya, sosyalleşmeye, katılımcılığa, merak duymaya ve işbirliğine teşvik edebilir. Atölyede birlikte bir “okul tasarlanarak” mevcut okul ortamları iyileştirmek üzere tartışmaya açılacaktır.

Katılımcı Profili: Tüm eğitmenler

Demokratik Okullarda Eğitim Uygulamaları

Katılımcı Profili: İlkokul Öğretmenleri

Rishi Valley okulları eğitim uygulamaları

Katılımcı Profili: İlkokul Eğitmenleri

Atölye; çift engeli olan öğrencilerin daha kolay ve kalıcı öğrenmelerini sağlayabilmek ihtiyacından yola çıkarak bir yandan bedensel, zihinsel, duygusal gelişimlerini desteklerken, bir yandan da doğadan destek alarak yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlayabilmek amacıyla oluşturulmuştur.

Katılımcı Profili: İlkokul Eğitmenleri

Atölye; sahada ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile çalışan başta öğretmen olmak üzere, birçok uzmana konuya ilişkin bütünsel pedagojik uygulamaları aktarmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, hareket ve sanat temelli pedagojik uygulama becerilerinin kazandırılması ana hedef olarak belirlenmiştir.

Katılımcı Profili: İlkokul Öğretmenleri

Waldorf okulunda masal ve tahta çizimi ile harf öğretiminin nasıl yapıldığı anlatılacaktır.

Katılımcı Profili: Okul öncesi eğitmenleri

Waldorf pedagojisinde okul öncesinde kullanılan masa tiyatrosu deneyimlenecektir.

Katılımcı Profili:Okul öncesi eğitmenleri

Tarih öğretiminin okul öncesi eğitimde eksikliğini gidermek amacıyla, tarih öğretimindeki düşünme becerilerini Reggio Emilia yaklaşımı ile çocuklara edindirebilmek hedeflenmektedir.

Katılımcı Profili: Okul öncesi eğitmenleri

Sanat öğretmeni, Reggio Emilia ilhamlı bir sınıfta çocukların merak ve ilgilerinden yola çıkarak oluşan projeleri nasıl destekler ve geliştirir, çocukların sanatsal bakış açılarını, çizim (desen), yaratıcılık (farklı materyaller, farklı dokularda yüzeyler vb.) gibi becerilerinin gelişiminde nasıl rol oynar gibi sorulara cevap bulunacaktır.

Katılımcı Profili: İlkokul eğitmenleri, Ortaokul eğitmenleri

Çocukların yerel yönetime katılmalarını sağlamak amacıyla yola çıkan Seferihisar Çocuk Belediyesi üyelerinin, çocuk hakları alanında yaptıkları çalışmalar aktarılacaktır.

Katılımcı Profili:Tüm eğitmenler

Sanat ve bilim eğitiminin heyecanının okullarda verilemediğinden hareketle , bu alanlardaki eğitime ve düşünce şekillerine farklı açılardan bakılacak ve küçük pratiklerle sanatın ve bilimin heyecanlı dünyası deneyimlenecektir.

Katılımcı Profili: Okul öncesi eğitmenleri

Doğa, ağaçlar, toprak gibi zengin bir kaynağımız olmasına rağmen doğanın eğitime dahil edilmemesinden yola çıkarak, bu konuda öğretmenlere farkındalık kazandırmak amaçlanmıştır. Özelikle prososyal davranışları okul öncesi çocuklarına kazandırmak için somut örneklere ihtiyaç duyulduğu için bu konuda doğadan nasıl destek alınabileceğine ilişkin fikirler atölye içerisine harmanlanmıştır. Not: Katılımcılardan geldikleri şehirlerden bir avuç toprak ve bir adet yaprak getirmeleri istenecektir.

Katılımcı Profili: Eğitimciler

Alternatif terapi modellerinin olabileceği ve masa başı veya değil her türlü çalışmanın içine dans/hareket terapi uygulamalarının nasıl katılabileceği gösterilecektir. Özel çocukların eğitim ve terapisinde eğitimcilerin kullanabileceği alternatif bir model önerisi paylaşılacaktır.

Katılımcı Profili:Ortaokul eğitmenleri

Kukla sanatı aracılığıyla, hem gelecek nesillere bu sanatı aktarmak hem de öğrencileri yaratıcı düşünmeye sevk edip yaratıcı yazma ve yaratıcı drama yöntemlerinden yararlanarak, farklı edebi metinler oluşturmak hedeflenmiştir.

Katılımcı Profili: Okul öncesi ve ilkokul eğitmenleri

Atölyede; yaşadığımız kültür ile harmanlanan öğrenci ve öğretmenin, karşılıklı yaşam alışverişi içinde olduğu, katılımcıların biçilmiş rolleri uygulamadığı bir eğitim alanı planlamaya dair fikirler paylaşılacaktır. Bunu, günlük eğitim sürecinin olağan bir parçası olarak nasıl yerleştirebileceğimiz sorusuna yanıt aranacaktır.

Katılımcı Profili: Okul öncesi eğitmenleri

Okul öncesi öğretmenlerinin yanılgısı, sadece sınıf içi eğitimlerle kazanım, kavram ya da hedeflere ulaşılabileceğidir. Bu atölyede çocukların sınıf içinde yaptıkları çalışmaları sınıf dışı öğrenme ortamlarında; bir park, orman, yürüyüş alanında, bazen doğal materyaller kullanarak bazen de sadece dinleme, takip etme ve gözlemlerle bir öğrenme süreci oluşturulabileceğini aktarmak hedeflenmektedir.

Katılımcı Profili:İlkokul eğitmenleri

Katılımcı ve barışçıl öğrenme toplulukları oluşturmak için çocuğun kendi duygu ve ihtiyaçlarının farkına varması gerekmektedir ve bu durum, güven ortamının oluşmasına katkı sunar. Aynı zamanda da sınıf/okul içinde yaşanan çatışma çözümüne yönelik farklı bakış açıları getirir. Bu atölye ile katılımcıların, sürekli olagelen “şiddet” vakalarına farklı bir yoldan yaklaşmalarına dair cesaret ihtiyaçlarının karşılanacağı hedeflenmektedir.

Katılımcı Profili: Ortaokul eğitmenler

Öğretmenlerin çocukların öğrenme sürecine bakışlarını sorgulamalarını sağlamak amacıyla, argümantasyon tabanlı yapılandırma incelenecek ve eleştirel düşünme becerilerini destekleyecek örnekler sunulacaktır.

Katılımcı Profili: Okul öncesi ve ilkokul eğitmenleri

Yaratıcı düşünmenin, yaratıcı yazmanın ve yaratıcı dramanın iç içe geçtiği disiplinlerarası bir çalışma olan bu atölyede; dans ve çizgiden yola çıkarak çocukların hareket ihtiyacını karşılamak, bedeniyle kendini ifade etmesi, devinimi çizgiye aktarması ya da çizgiyi devinime aktarması sürecinde kolektif bir üretime geçmesi hedeflenmektedir.

Katılımcı Profili: Herkes

Öğretmenlerin performanslarına dair beklenti oldukça yüksektir. Onlardan akademik başarının yanında, yaratıcı ve özgüvenli bireyler yetiştirmeleri beklenir. Peki, öğretmenler kendi yaratıcı potansiyelleri ile karşılaşmış mıdır ? Bu potansiyeli geliştirmeye fırsatları olmuş mudur?
Bu ve benzeri sorulardan yola çıkarak; beden farkındalığı, yaratıcılık, hafıza, dikkat, odaklanma, akıl yürütme, takip ve liderlik becerisi, hareket ve dansı sınıf içi eğitim ortamında, çeşitli etkinliklerde kullanmaya dair önerileri öğretmenlere uygulamalar ile kazandırmak hedeflenmiştir.

Katılımcı Profili: Okul öncesi eğitmenleri

Hayal kurmak sınırsızdır. Reggio Emillia felsefesinden ilhamla doğada masal anlatmanın, hem keşfetmeye hem de hayal kurmaya uçsuz bucaksız bir kapı olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle doğa ile masalı bütünleştirerek öğrenmeyi aktif hale getirmek amaçlanmaktadır.

Katılımcı Profili: Okul öncesi ve ilkokul eğitmenleri

Reggio Emilia’da Pedagojik Dinleme